Co to jest iMachininng?

iMachining jest innowacyjną technologią obróbki dostępną w oprogramowaniu SolidCAM (integracja z SolidWorks®) i InventorCAM (integracja z Autodesk Inventor®).
iMachining wyróżnia unikalność technologii przy generacji ścieżek narzędzia oraz sposobu programowania. iMachining korzysta z opatentowanego Kreatora Technologii, który sam dobiera i automatyzuje prędkości i posuwy. iMachining wielokrotnie wydłuża żywotność narzędzi, ograniczając przy okazji czasochłonność obróbki często nawet o ponad 70%!
Do wielu zalet technologii iMachining można zaliczyć:

Co iMachining ma takiego wyjątkowego?

Stała wielkość wióra – obróbka z wykorzystaniem zaawansowanej technologii iMachining generuje stały nacisk na materiał i tym samym oprócz oszczędności maszyny i narzędzia – powstaje stała wielkość wióra.
s2
Spirale morficzne – W przeciwieństwie do standardowo generowanych przez wiele systemów ścieżek spiralnych, iMachining tworzy specjalne spirale morficzne, które kolejno dopasowują się do kształtu obrabianej części, zwiększając tym samym czas pracy „narzędzia w materiale”.
Brak zbędnych ruchów – Wszystkie przejścia iMachining zbierają materiał, nigdy nie frezują w powietrzu. W ciągu pracy, na bieżąco aktualizowana jest przygotówka, tak aby narzędzie rzeczywiście zagłębiało się w materiał. „Inteligentne pozycjonowanie” pozwala na ograniczenie ruchów wycofujących do niezbędnego minimum.
Zagłębianie – Wyspy są oddzielane a duże obszary są dzielone – przy użyciu opatentowanej technologii zagłębiania, by zmaksymalizować ilość obróbek przy użyciu spiral morficznych i zminimalizowania ruchów narzędzia wokół wnętrza kieszeni.

Dzięki zastosowaniu iMachining eliminujemy dwa negatywne czynniki wpływające na koszty wytwarzania części, jakimi są:

  • konieczność wielokrotnego dobierania głębokości skrawania,
  • mało efektywne wykorzystanie części skrawającej narzędzia.