Funkcjonalność

Szukasz oszczędności w obróbce CNC?

iMachining to rewolucyjna technologia frezowania używająca opatentowanego kreatora technologii, który automatycznie dobiera optymalne parametry obróbki dla danego typu materiału i możliwości maszyny CNC! Technologia dostępna jest w SolidCAM (pełna integracja z SolidWorks®) oraz InventorCAM (pełna integracja z Autodesk Inventor®).

imachining

Co to jest iMachininng?

iMachining wyróżnia unikalność technologii przy generacji ścieżek narzędzia oraz sposobu programowania. System korzysta z opatentowanego Kreatora Technologii, który sam dobiera i automatyzuje prędkości i posuwy. iMachining wielokrotnie wydłuża żywotność narzędzi, ograniczając przy okazji czasochłonność obróbki często nawet o ponad 70%!

Dowiedz się więcej o funkcjonalności tej obróbki

Do wielu zalet technologii iMachining można zaliczyć:

 • Krótsze cykle – oszczędność do 70%
 • Czas życia narzędzia – do 2-3 razy dłuższy
 • Bezkonkurencyjna obróbka twardych materiałów
 • Wyjątkowa wydajność pracy z małymi narzędziami
 • Wyjątkowo krótki czas nauki
 • Wysoka produktywność programowania

Co iMachining ma takiego wyjątkowego?

Stała wielkość wióra – obróbka z wykorzystaniem zaawansowanej technologii generuje stały nacisk na materiał i tym samym oprócz oszczędności maszyny i narzędzia – powstaje stała wielkość wióra.

imachining

Spirale morficzne – W przeciwieństwie do standardowo generowanych przez wiele systemów ścieżek spiralnych, System tworzy specjalne spirale morficzne, które kolejno dopasowują się do kształtu obrabianej części, zwiększając tym samym czas pracy „narzędzia w materiale”.

Brak zbędnych ruchów – Wszystkie przejścia iMachining zbierają materiał, nigdy nie frezują w powietrzu. W ciągu pracy, na bieżąco aktualizowana jest przygotówka, tak aby narzędzie rzeczywiście zagłębiało się w materiał. „Inteligentne pozycjonowanie” pozwala na ograniczenie ruchów wycofujących do niezbędnego minimum.

Suwak poziomu – za pomocą specjalnego suwaka możesz kontrolować szybkość obróbki CNC

Zagłębianie – Wyspy są oddzielane a duże obszary są dzielone – przy użyciu opatentowanej technologii zagłębiania, by zmaksymalizować ilość obróbek przy użyciu spiral morficznych i zminimalizowania ruchów narzędzia wokół wnętrza kieszeni.

Dzięki zastosowaniu iMachining eliminujemy dwa główne negatywne czynniki wpływające na koszty wytwarzania części za pomocą CNC, jakimi są:

 • konieczność wielokrotnego dobierania głębokości skrawania,
 • mało efektywne wykorzystanie części skrawającej narzędzia.
imachining

Kilka pytań o dotychczasową obróbkę CNC!

 1. Czy obróbka z Twojego oprogramowania CAM generuje różną niekontrolowaną wielkość wióra?
 2. Czy obróbka z Twojego oprogramowania CAM generuje puste ruchy w powietrzu?
 3. Czy obróbka z Twojego oprogramowania CAM generuje konieczność częstej wymiany narzędzi?
 4. Czy obróbka z Twojego oprogramowania CAM trwa zbyt długo?
 5. Czy obróbka z Twojego oprogramowania CAM mogłaby być dokładniejsza?
 6. Czy obróbka z Twojego oprogramowania CAM wymaga ręcznego doboru wszystkich (nie zawsze optymalnych) parametrów obróbki?

Jeśli odpowiedź na któreś z powyższych pytań brzmi TAK, to iMachining może wprowadzić rewolucję do dotychczasowych obróbek CNC w Twojej firmie!

Pamiętaj, że iMachining w SolidCAM:

 1. Generuje zawsze stałą wielkość wióra!
 2. Eliminuje puste ruchy w powietrzu!
 3. Zmniejsza zużycie narzędzi!
 4. Redukuje czas obróbki nawet o 70%!
 5. Zapewnia dużą dokładność obróbki!
 6. Dobiera automatycznie wszystkie parametry obróbki uwzględniając możliwości narzędzi i maszyny!
Dowiedz się więcej o SolidCAM i iMachining 3D!